Demirer, Macit. “Râmûzü’l-Ehâdîs’in Türkçe Tercümeleri Üzerine Bir Değerlendirme”. Marife 12, no. 1 (Mayıs 31, 2012): 67-82. Erişim Ekim 25, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/616.