Çiftci, Ali. “Kur’ân-ı Kerîm Tilâveti Hakkında Sünnet-I Nebeviyye, Halîm Sâbit Şîbây”. Marife 12, no. 1 (Mayıs 31, 2012): 216-219. Erişim Mayıs 25, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/626.