Güzel, Ahmet. “Muâviye Ve Hz. Osman’a Muhalefeti Ekseninde Ebû Zerr El-Ğıfârî”. Marife 12, no. 3 (Aralık 31, 2012): 43-68. Erişim Ağustos 4, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/641.