İsmail, İzzeddin, ve Numan Konaklı. “Abdülkâhir Cürcânî’de "Anlamın Anlamı" Kavramı Üzerine Bir Okuma”. Marife 12, no. 3 (Aralık 31, 2012): 191-208. Erişim Temmuz 4, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/648.