Özgen, Mustafa. “Vahdet-I Vücud Ve Vahdet-I Şühud Açısından Müşâhede Ve Rüyet Kavramları Üzerine Bir Değerlendirme”. Marife 13, no. 2 (Haziran 30, 2013): 63-83. Erişim Ağustos 4, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/667.