Kaya, Mesut. “"De Ki: Tevrat’ı Getirin De Okuyun" Tefsirde Kitab-ı Mukaddes’ten Nakilde Bulunmanın Meşruiyeti Bağlamında Bikâî-Sehâvî Polemiği”. Marife 13, no. 2 (Haziran 30, 2013): 85-105. Erişim Haziran 25, 2022. https://www.marife.org/marife/article/view/668.