Koyuncu, Recep. “Tarih Ve Dilbilimi Kaynakları Işığında Kur’ân’ın 10 Kıraati, Ahmed Aliyyul İmam (Çev: Süleyman Gündüz)”. Marife 13, no. 2 (Haziran 30, 2013): 221-223. Erişim Şubat 17, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/677.