Topuz, İlhan. “Dinî Değerlerin Karar Alma Süreçlerindeki Etkisi”. Marife 13, no. 3 (Aralık 31, 2013): 69-88. Erişim Ağustos 13, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/681.