Yazıcı, Abdurrahman. “Kelâle (Yansoy) Hısımların Mirasçılıklarıyla Alakalı Meşhur Bir Mesele: Müşerreke”. Marife 13, no. 3 (Aralık 31, 2013): 89-100. Erişim Eylül 27, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/682.