Adıgüzel, Abdulcabbar. “Şiî-İmâmî Takiyye Nazariyesinin Kur’ânî Dayanakları”. Marife 13, no. 3 (Aralık 31, 2013): 111-132. Erişim Ağustos 4, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/684.