Güçlü, Betül. “Mevlâna’nın Eserlerinde "Yûsuf’un Gömleğinin Kokusu"”. Marife 13, no. 3 (Aralık 31, 2013): 151-167. Erişim Aralık 2, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/686.