Uçar, Hasan. “Kur’ân-ı Kerîm’in Kullandığı Akıl Yürütme Metotları Ve Belâgat Açısından Değerlendirilmesi”. Marife 14, no. 1 (Mayıs 31, 2014): 93-108. Erişim Şubat 20, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/695.