Güner, Osman. “Erdem Ve Esaret Arasında Yoksulluk -İslam Geleneğinde Yoksulluk Söyleminin İzdüşümleri-”. Marife 2, no. 2 (Eylül 30, 2002): 101-113. Erişim Ekim 20, 2019. https://www.marife.org/marife/article/view/70.