Sarıtaş, Kamil. “Gazzâlî’nin Akıl Tasavvurunun İbn Haldûn’da Yansıması Sorunu”. Marife 14, no. 2 (Haziran 30, 2014): 43-62. Erişim Mayıs 26, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/704.