Arpacı, Mücahit. “Öğretmen Ve Velilerin İDKAB Dersinde Değerler Ve Değerler Eğitimi Hakkındaki Görüşleri -Diyarbakır Örneği-”. Marife 14, no. 2 (Haziran 30, 2014): 107-121. Erişim Ocak 29, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/707.