Demir, Recep. “Duhâ Suresi 7 Ve İnşirah Suresi 2. Ayetler Bağlamında Nübüvvet Öncesi Hz. Peygamber’in İnancı”. Marife 14, no. 3 (Aralık 31, 2014): 57-81. Erişim Ocak 29, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/717.