Esen, Bilal. “İslam Muhâkeme Hukukunda Yaygın Duyuma Dayalı Şahitliğin (Eş-Şehâde Bi’t-Tesâmuʻ) Kabulü”. Marife 15, no. 2 (Haziran 30, 2015): 257-281. Erişim Temmuz 12, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/736.