Yalçın, Mehmet Fatih. “Bahrî Memlûkler Döneminde Reîsületibbâlık (648-784/1250-1382)”. Marife 15, no. 2 (Haziran 30, 2015): 283-296. Erişim Temmuz 9, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/737.