Ez-Zerkâ, Mustafa Ahmed, ve Fatiha Bozbaş. “Nikahı Fâsid Ve Bâtıl Şeklinde İkiye Ayırmanın Yanlışlığı”. Marife 15, no. 2 (Haziran 30, 2015): 421-432. Erişim Temmuz 9, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/744.