Yalçın, Mehmet Fatih. “Memlükler’in İkinci Döneminde Dımaşk Şehri (784/1382–922/1516)”. Marife 15, no. 2 (Haziran 30, 2015): 433-436. Erişim Aralık 5, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/745.