Yalçın, Mehmet Fatih. “Memlükler’in İkinci Döneminde Dımaşk Şehri (784/1382–922/1516)”. Marife 15, no. 1 (Haziran 30, 2015): 433-436. Erişim Ekim 20, 2019. https://www.marife.org/marife/article/view/745.