Taş, Mustafa. “Buhârî’nin İlmî Şahsiyeti Ve Cerh-Ta‘dîl İlmindeki Yeri”. Marife 16, no. 1 (Haziran 30, 2016): 87-109. Erişim Şubat 17, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/750.