Taş, Mustafa. “Buhârî’nin İlmî Şahsiyeti Ve Cerh-Ta‘dîl İlmindeki Yeri”. Marife 16, no. 1 (Haziran 30, 2016): 87-109. Erişim Eylül 22, 2019. https://www.marife.org/marife/article/view/750.