Uluç, Tahir. “Kutbuddîn Şîrâzî’nin İşrâkîliğin Anlaşılması Ve Dönüşmesindeki Rolü”. Marife 16, no. 2 (Aralık 31, 2016): 205-235. Erişim Temmuz 9, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/758.