Demir, Mustafa. “Hadis İlimleri Açısından Hattâbî’nin Garîbü’l-Hadis Adlı Eserinin Değerlendirmesi”. Marife 16, no. 2 (Aralık 31, 2016): 251-273. Erişim Eylül 20, 2019. https://www.marife.org/marife/article/view/760.