Fidan, İbrahim. “El-Musâhabetu’l-Luğaviyye fi’l-Hadîsi’n-Nebeviyyi’ş-Şerîf, ‘Alâ’ Tal‘at Ahmed”. Marife 16, no. 2 (Aralık 31, 2016): 393-396. Erişim Aralık 6, 2019. https://www.marife.org/marife/article/view/769.