Yüksel, Mücahit. “Hz. Peygamber’in Hicret Yolunda Ümmü Ma’bed’e Uğramasıyla İlgili Rivâyet Ve Davet Metodu Açısından Analizi”. Marife 17, no. 1 (Haziran 30, 2017): 137-150. Erişim Şubat 20, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/778.