Engin, Sezai. “Osmanlı Dönemi Medreselerinde Hadis Eğitimine Entelektüel Bir Katkı: Şerh Ve Hâşiye Yazıcılığı”. Marife 17, no. 2 (Aralık 31, 2017): 257-269. Erişim Temmuz 4, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/785.