Günel, Mehmet Emin. “Mu’tezile Ekolünün İhbât Ve Tekfîr Görüşlerine Eleştirel Bir Yaklaşım”. Marife 17, no. 2 (Aralık 31, 2017): 271-285. Erişim Temmuz 7, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/786.