Sabırlı, Esat. “Tefsir Tarihinde Yerleşik Bir Kabulün Tahlil Ve Tenkidi: İbn Teymiyye’ye Göre Hz. Peygamber (s.A) Kur’an’ın Tamamını Tefsir Etmiş Midir?”. Marife 17, no. 2 (Aralık 31, 2017): 319-337. Erişim Mayıs 25, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/788.