Çakmak, Selma. “Hanefî Mezhebinde Delil-Hüküm İlişkisi Bağlamında Tenzîhen-Tahrîmen Mekruh Ayrımı”. Marife 18, no. 1 (Haziran 30, 2018): 101-121. Erişim Mayıs 27, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/797.