Dilek, Uğur Bekir. “İslâm Hukuku Açısından Genel İşlem Koşulları İçeren Akitler: İz’ân Akitleri (Türk Borçlar Kanunu Bağlamında)”. Marife 18, no. 1 (Haziran 30, 2018): 231-257. Erişim Temmuz 5, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/803.