Baysa, Hüseyin. “Necis Şeylerin Faydalanılabilirlik Bağlamında Fıkhî Açıdan Değerlendirilmesi”. Marife 18, no. 2 (Aralık 31, 2018): 329-352. Erişim Ağustos 4, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/808.