Narol, Süleyman. “Yaratılış Ile İlgili Ayetlerin Yorumunda Kelami Paradigmanın Etkisi (Kâdî Abdülcebbâr Özelinde)”. Marife 18, no. 2 (Aralık 31, 2018): 353-368. Erişim Ağustos 11, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/809.