Altıntaş, Muhammed Esat. “DKAB Öğretmenlerine Göre Suriyeli Çocukların Devlet Okullarında Karşılaştıkları Sorunlar (Nitel Bir Araştırma)”. Marife 18, no. 2 (Aralık 31, 2018): 469-499. Erişim Ağustos 11, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/814.