Erkol, Ahmet. “İslam Kozmoloji Öğretisinde Allah - Tabiat Ve İnsan İlişkisi Bağlamında Doğa Ve Doğanın Korunması”. Marife 18, no. 2 (Aralık 31, 2018): 571-587. Erişim Mayıs 26, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/818.