Küçük, Ahmet. “Medeniyet Tasavvurunun Unsurları Ve Dinamikleri (Kur’ân Verileri Işığında Bir İnceleme)”. Marife 18, no. 2 (Aralık 31, 2018): 589-604. Erişim Eylül 22, 2019. https://www.marife.org/marife/article/view/819.