Musliyar, Ali Kutty, Muhammed Çuçak, ve Arif Atalay. “İleriki Bir Tarihte Döviz Satışıyla İlgili Yapılan Anlaşma İçin Bedel Alınması Konulu Makalenin Tercüme Ve Değerlendirilmesi”. Marife 18, no. 2 (Aralık 31, 2018): 665-685. Erişim Eylül 16, 2019. https://www.marife.org/marife/article/view/823.