Kahraman, Hüseyin. “Fâil-I Muhtâr Tanrı Anlayışını Ortaya Koymada Bir Argüman Olarak Cevher-Ârâz Teorisi: Cüveynî Örneği”. Marife 19, no. 1 (Haziran 30, 2019): 9-22. Erişim Ekim 1, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/825.