Çakır, Mustafa. “Yatırım Vekâleti Uygulamalarında Kârın Tazmini Problemi”. Marife 19, no. 1 (Haziran 30, 2019): 23-44. Erişim Aralık 16, 2019. https://www.marife.org/marife/article/view/826.