Gökdemir, Ahmet. “Osmanlı Kıraat Eğitiminde Şâz Kıraatler Ve Yûsuf Efendizâde’nin Konuya Dair Tepkisi”. Marife 19, no. 1 (Haziran 30, 2019): 67-81. Erişim Ekim 1, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/828.