Bakkal, Mustafa Cihad. “Mâtürîdî’ye Göre Kur’ân-ı Kerîm’de Yeminler”. Marife 19, no. 1 (Haziran 30, 2019): 83-107. Erişim Temmuz 9, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/829.