İder, Saadet. “Yetişkinlerde Mahremiyet Algısının Kaynağına İlişkin Nitel Bir Araştırma”. Marife 19, no. 1 (Haziran 30, 2019): 109-122. Erişim Temmuz 16, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/830.