Ümütli, Mehmet. “Hanefî Usul Düşüncesinde Emrin Veya Me’mûr Bihin Kaydı Olarak Vakitler (Vakit Teorisinin Gelişimi Üzerine Bir İnceleme)”. Marife 19, no. 1 (Haziran 30, 2019): 123-139. Erişim Ekim 1, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/831.