Liv, Cemil. “Maksadın Akde Tesiri Bağlamında Outsourcıng (Dış Kaynak Temini) Uygulamalarının Fıkhî Açıdan Değerlendirilmesi”. Marife 19, no. 1 (Haziran 30, 2019): 141-158. Erişim Ağustos 13, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/832.