Taşkın, Kemal. “Hudeybiye Seferi Ve Hz. Ömer’in Bey‘atü’r-Rıdvan Ağacını Kestirme Meselesi Üzerine Bir Değerlendirme”. Marife 19, no. 1 (Haziran 30, 2019): 159-182. Erişim Ağustos 13, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/833.