Algur, Hüseyin. “Sâmiha Ayverdi Romanlarının Değer Eğitimi Açısından İncelenmesi”. Marife 19, no. 1 (Haziran 30, 2019): 183-208. Erişim Aralık 10, 2019. https://www.marife.org/marife/article/view/834.