Yurt, Engin, ve Erdal Yıldız. “Nietzsche’de Yaşamın Olumlanması Üzerine”. Marife 19, no. 1 (Haziran 30, 2019): 209-224. Erişim Aralık 16, 2019. https://www.marife.org/marife/article/view/835.