Öztürk, Mevlüt. “Iraklı Öykücülerden ʻAlî Es-Sibâî’nin ‘Suyûfun Ḫaşebiyyetun’ Adlı Öyküsü”. Marife 19, no. 1 (Haziran 30, 2019): 225-248. Erişim Aralık 15, 2019. https://www.marife.org/marife/article/view/836.