Eşit, Davut. “Fıkıh Usûlü Bağlamında Eş‘arî’nin Şâfi‘î’ye Muhalefeti”. Marife 19, no. 1 (Haziran 30, 2019): 249-264. Erişim Temmuz 16, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/837.