Bilecik, Sümeyra. “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Dinde Yenilikçiliğe Bakış Açıları Ve Eleştirel Düşünme Eğilimi İlişkisi (NEÜ İlahiyat Fakültesi Örneği)”. Marife 19, no. 2 (Aralık 31, 2019): 293-322. Erişim Mayıs 27, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/840.