Kaya, Mesut. “Kur’an Meallerinde Şaz Yorumların Varlığı Ve Öznellik Problemi -Mustafa Öztürk’ün Anlam Ve Yorum Merkezli Çeviri’si Örneği-”. Marife 19, no. 2 (Aralık 31, 2019): 441-472. Erişim Mayıs 25, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/846.